Hauki 16,50 kg02.07.2011
22:10
Jousse
Hauki
(8 kpl)
16,50 kg
ka. 2,06 kg
- - Heitto Eurajoki,
Eurajoki
Säyne 2,15 kg02.07.2011
21:40
Jousse
Säyne 2,15 kg 46cm 553p Heitto Eurajoki,
Eurajoki
Hauki 3,45 kg02.07.2011
21:30
Jousse
Hauki 3,45 kg 79cm 184p Heitto Eurajoki,
Eurajoki