Sorva 410 g17.05.2019
18:35
Vallu92
Sorva 410 g - 331p Mato-onginta Kangasniemi,
Kyyvesi
Hauki 8,45 kg11.05.2019
12:00
Vallu92
Hauki 8,45 kg - 449p Heitto Kangasniemi,
Kyyvesi
Ahven 420 g07.04.2019
10:00
Vallu92
Ahven 420 g - 146p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Kuore 10 g06.04.2019
11:00
Vallu92
Kuore 10 g - 38p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Hauki 800 g06.04.2019
11:00
Vallu92
Hauki 800 g - 43p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Kuha 800 g06.04.2019
10:00
Vallu92
Kuha 800 g 38cm 58p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Lahna 100 g27.03.2019
18:00
Vallu92
Lahna 100 g - 13p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Särki 120 g27.03.2019
17:15
Vallu92
Särki 120 g - 97p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 600 g24.03.2019
11:35
Vallu92
Ahven 600 g - 209p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 410 g24.03.2019
11:20
Vallu92
Ahven 410 g - 143p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 430 g24.03.2019
11:10
Vallu92
Ahven 430 g - 150p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 360 g24.03.2019
11:05
Vallu92
Ahven 360 g - 125p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 300 g24.03.2019
10:55
Vallu92
Ahven 300 g - 104p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 530 g29.08.2018
16:10
Vallu92
Ahven 530 g - 184p Heitto Kangasniemi,
Puulavesi
Hauki 3,60 kg26.08.2018
13:00
Vallu92
Hauki 3,60 kg - 191p Soutu-uistelu Kangasniemi,
Kyyvesi
Hauki 6,21 kg25.07.2018
15:40
Vallu92
Hauki 6,21 kg - 330p Soutu-uistelu Kangasniemi,
Kyyvesi
Hauki 6,59 kg23.07.2018
13:10
Vallu92
Hauki 6,59 kg - 351p Soutu-uistelu Kangasniemi,
Kyyvesi
Kuha 1,71 kg18.07.2018
16:15
Vallu92
Kuha 1,71 kg - 124p Heitto Kangasniemi,
Kyyvesi
Säyne 1,03 kg17.07.2018
14:35
Vallu92
Säyne 1,03 kg - 265p Heitto Kangasniemi,
Kyyvesi
Hauki 4,87 kg17.07.2018
13:40
Vallu92
Hauki 4,87 kg - 259p Heitto Kangasniemi,
Kyyvesi
Ahven 390 g08.04.2018
10:00
Vallu92
Ahven 390 g - 136p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 420 g08.04.2018
09:40
Vallu92
Ahven 420 g - 146p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 430 g07.04.2018
09:45
Vallu92
Ahven 430 g - 150p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 500 g30.03.2018
10:20
Vallu92
Ahven 500 g 32cm 174p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 300 g30.03.2018
09:25
Vallu92
Ahven 300 g - 104p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 240 g24.03.2018
11:20
Vallu92
Ahven 240 g - 83p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 210 g11.03.2018
14:00
Vallu92
Ahven 210 g 24cm 73p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 360 g11.03.2018
12:00
Vallu92
Ahven 360 g 29cm 125p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Ahven 460 g10.03.2018
11:00
Vallu92
Ahven 460 g 31cm 160p Pilkintä Kangasniemi,
Puulavesi
Säyne 900 g12.08.2017
12:00
Vallu92
Säyne 900 g - 231p Heitto Kangasniemi,
Kyyvesi