Toutain 3,50 kg08.05.2017
17:00
albuu9669
Toutain 3,50 kg 76cm 424p Heitto Koskenkylä,
Koskenkylänjoki
Toutain 2,75 kg07.05.2017
17:25
albuu9669
Toutain 2,75 kg 64cm 333p Heitto Koskenkylä,
Koskenkylänjoki
Hauki 5,50 kg24.07.2016
17:10
albuu9669
Hauki 5,50 kg 93cm 293p Heitto Koskenkylä,
Koskenkylänjoki
Ahven 1,00 kg06.06.2016
19:00
albuu9669
Ahven 1,00 kg 43cm 348p Heitto Koskenkylä,
Koskenkylänjoki
Taimen 4,30 kg19.06.2015
14:00
albuu9669
Taimen 4,30 kg 73cm 424p Heitto Koskenkylä,
Koskenkylänjoki