Hauki 4,90 kg13.06.2010
14:00
---niko---
Hauki 4,90 kg - 261p Heitto Laukaa,
Kuhankoski