Hauki 3,00 kg04.08.2013
21:15
ItzRubetzki
Hauki 3,00 kg 64cm 160p Heitto Kiuruvesi,
Rytkynjärvi
Hauki 5,10 kg27.07.2013
14:45
ItzRubetzki
Hauki
(2 kpl)
5,10 kg
ka. 2,55 kg
- - Heitto Kiuruvesi,
Rytkynjärvi