Hauki 6,00 kg14.05.2008
19:30
Josii
Hauki 6,00 kg - 319p Heitto