Toutain 4,00 kg15.04.2010
20:30
Kalastuspullo
Toutain 4,00 kg 70cm 484p Heitto Piilotettu
Toutain 2,80 kg21.04.2010
21:00
Kalastuspullo
Toutain 2,80 kg 62cm 339p Heitto Piilotettu
Toutain 2,53 kg28.04.2011
19:20
Kalastuspullo
Toutain 2,53 kg 65cm 306p Heitto Piilotettu
Toutain 2,50 kg25.04.2011
21:20
Kalastuspullo
Toutain 2,50 kg 66cm 303p Heitto Piilotettu
Hauki 5,20 kg20.04.2011
19:00
Kalastuspullo
Hauki 5,20 kg 98cm 277p Heitto Piilotettu
Toutain 2,00 kg25.04.2011
21:15
Kalastuspullo
Toutain 2,00 kg 64cm 242p Heitto Piilotettu
Toutain 1,60 kg25.04.2011
21:00
Kalastuspullo
Toutain 1,60 kg 58cm 194p Heitto Piilotettu
Harjus 380 g26.08.2009
16:00
Kalastuspullo
Harjus 380 g 34cm 154p Heitto Piilotettu
Hauki 2,70 kg19.04.2010
20:30
Kalastuspullo
Hauki 2,70 kg 74cm 144p Heitto Piilotettu
Hauki 2,10 kg19.04.2010
21:00
Kalastuspullo
Hauki 2,10 kg 69cm 112p Heitto Piilotettu
Taimen 900 g20.06.2008
09:00
Kalastuspullo
Taimen 900 g 41cm 89p Heitto Piilotettu
Hauki 1,26 kg25.08.2009
13:00
Kalastuspullo
Hauki 1,26 kg - 67p Heitto Piilotettu
Ahven 1,20 kg20.07.2008
17:00
Kalastuspullo
Ahven
(3 kpl)
1,20 kg
ka. 400 g
36cm - Mato-onginta Piilotettu
Toutain 6,00 kg22.04.2010
20:15
Kalastuspullo
Toutain
(3 kpl)
6,00 kg
ka. 2,00 kg
- - Heitto Piilotettu