Hauki 3,40 kg19.06.2009
21:55
Kaliumi
Hauki 3,40 kg 82cm 181p Heitto Rovaniemi,
Pikku-Kaihua
Hauki 5,50 kg21.06.2008
13:00
Kaliumi
Hauki 5,50 kg 90cm 293p Heitto Rovaniemi,
Pikku-Kaihua