Toutain 3,20 kg06.07.2012
12:00
Pupis
Toutain 3,20 kg - 387p Heitto Anjalankoski,
Kymijoki
Toutain 2,00 kg10.06.2012
15:50
Pupis
Toutain 2,00 kg - 242p Heitto Anjalankoski,
Kymijoki