Hauki 500 g06.10.2015
12:30
Tinza
Hauki 500 g - 27p Heitto Seinäjoki,
Kyrkösjärvi
Hauki 1,00 kg05.10.2015
15:15
Tinza
Hauki 1,00 kg - 53p Heitto Nurmo,
Nurmonjoki