Kuha 2,40 kg27.06.2010
00:25
j0p0
Kuha 2,40 kg 69cm 175p Vetouistelu Lemi,
kivijärvi
Kuha 1,50 kg12.05.2010
14:00
j0p0
Kuha 1,50 kg 54cm 109p Vetouistelu
Kuha 1,86 kg12.05.2010
13:40
j0p0
Kuha 1,86 kg 59cm 135p Vetouistelu
Kirjolohi 1,72 kg06.05.2010
20:50
j0p0
Kirjolohi 1,72 kg 50cm 178p Heitto Imatra,
Vuoksi
Järvitaimen 1,54 kg23.04.2010
18:15
j0p0
Järvitaimen 1,54 kg - 152p Heitto Imatra,
Vuoksi
Kirjolohi 1,30 kg11.04.2010
12:00
j0p0
Kirjolohi 1,30 kg - 135p Heitto
Kirjolohi 1,06 kg11.04.2010
00:00
j0p0
Kirjolohi 1,06 kg 43cm 110p Heitto
Järvitaimen 1,16 kg05.04.2010
14:00
j0p0
Järvitaimen 1,16 kg 47cm 114p Heitto Imatra,
Vuoksi
Kirjolohi 2,80 kg16.09.2009
18:45
j0p0
Kirjolohi 2,80 kg 57cm 290p Heitto Imatra,
Vuoksi
Kirjolohi 1,20 kg28.08.2009
17:00
j0p0
Kirjolohi 1,20 kg 50cm 124p Heitto
Kirjolohi 1,80 kg15.08.2009
16:45
j0p0
Kirjolohi 1,80 kg 55cm 186p Heitto Imatra,
Vuoksi
Kirjolohi 1,00 kg31.07.2009
06:15
j0p0
Kirjolohi 1,00 kg - 104p Heitto Imatra,
Vuoksi
Kirjolohi 1,50 kg08.07.2009
20:25
j0p0
Kirjolohi 1,50 kg 48cm 155p Heitto Imatra,
Vuoksi
Kirjolohi 1,30 kg08.07.2009
19:30
j0p0
Kirjolohi 1,30 kg 52cm 135p Heitto Imatra,
Vuoksi
Hauki 4,61 kg06.06.2009
20:15
j0p0
Hauki 4,61 kg - 245p Vetouistelu Lappeenranta,
Saimaa
Kuha 1,02 kg05.06.2009
20:30
j0p0
Kuha 1,02 kg 49cm 74p Vetouistelu Lappeenranta,
Saimaa
Harjus 1,10 kg26.04.2009
12:00
j0p0
Harjus 1,10 kg 53cm 445p Heitto Imatra,
Vuoksi
Järvitaimen 1,30 kg23.04.2009
21:15
j0p0
Järvitaimen 1,30 kg 52cm 128p Heitto Imatra,
Vuoksi
Järvitaimen 1,82 kg22.04.2009
07:30
j0p0
Järvitaimen 1,82 kg 52cm 179p Heitto Imatra,
Vuoksi