Ahven 370 g06.07.2012
14:00
peruke1
Ahven 370 g 31cm 129p Soutu-uistelu Hartola,
Jääsjärvi
Kuha 750 g12.06.2012
11:50
peruke1
Kuha 750 g 41cm 55p Soutu-uistelu Lahti,
Kymijärvi
Kuha 500 g11.06.2012
23:00
peruke1
Kuha 500 g 30cm 36p Soutu-uistelu Lahti,
Kymijärvi
Hauki 2,00 kg09.06.2012
15:50
peruke1
Hauki 2,00 kg - 107p Vetouistelu Hartola,
Jääsjärvi
Ahven 110 g17.07.2010
15:20
peruke1
Ahven 110 g 15cm 38p Vetouistelu Hartola,
Jääsjärvi,
Jääsjärvi
Ahven 100 g14.07.2010
14:15
peruke1
Ahven
(2 kpl)
100 g
ka. 50 g
17cm - Katiska- ja rysä Hartola,
Jääsjärvi,
Jääsjärvi
Hauki 3,00 kg20.07.2007
14:35
peruke1
Hauki 3,00 kg 100cm 160p Vetouistelu Hartola,
Jääsjärvi