Ahven 1,10 kg18.05.2006
18:30
sande
Ahven
(2 kpl)
1,10 kg
ka. 550 g
- - Heitto
Ahven 1 g02.08.2009
17:00
sande
Ahven 1 g - - Heitto Lempäälä,
Kuokkalankoski,
Kuokkalankoski
Harjus 300 g04.08.2009
18:00
sande
Harjus 300 g 35cm 121p Perho
Kirjolohi 1,50 kg21.07.2009
17:30
sande
Kirjolohi 1,50 kg 45cm 155p Heitto Lempäälä,
Kuokkalankoski,
Kuokkalankoski
Kirjolohi 1,50 kg21.07.2009
17:00
sande
Kirjolohi 1,50 kg 43cm 155p Heitto Lempäälä,
Kuokkalankoski,
Kuokkalankoski
Kirjolohi 1,10 kg08.08.2009
16:00
sande
Kirjolohi 1,10 kg - 114p Heitto Lempäälä,
Kuokkalankoski,
Kuokkalankoski
Taimen 3,98 kg14.06.2010
13:30
sande
Taimen
(2 kpl)
3,98 kg
ka. 1,99 kg
50cm - Heitto Nokia,
Siuronkoski