Hauki 2,50 kg08.05.2013
20:30
ExZou
Hauki 2,50 kg - 133p Heitto Jämsä,
Suolammi
Hauki 3,20 kg10.05.2014
21:30
ExZou
Hauki 3,20 kg 79cm 170p Heitto Piilotettu