Hauki 2,50 kg19.06.2018
15:00
Roope16
Hauki 2,50 kg 70cm 133p Heitto Koski Tl,
Paimionjoki
Turpa 1,40 kg18.06.2018
18:00
Roope16
Turpa 1,40 kg 57cm 428p Heitto Koski Tl,
Paimionjoki
Turpa 200 g03.09.2017
17:55
Roope16
Turpa 200 g - 61p Mato-onginta Koski Tl,
Paimionjoki
Ahven 220 g03.09.2017
17:00
Roope16
Ahven 220 g - 77p Heitto Koski Tl,
Paimionjoki
Mustatäplätokko 10 g11.08.2017
21:00
Roope16
Mustatäplätokko 10 g 10cm - Mato-onginta Nauvo,
Meri
Ahven 100 g09.08.2017
19:25
Roope16
Ahven 100 g - 35p Heitto Koski Tl,
Paimionjoki
Turpa 800 g09.08.2017
19:00
Roope16
Turpa 800 g 41cm 245p Mato-onginta Koski Tl,
Paimionjoki
Kuha 1,05 kg04.08.2017
21:30
Roope16
Kuha 1,05 kg 50cm 76p Heitto Koski Tl,
Liipolanjärvi