Hauki 500 g05.09.2010
17:00
TihtiPoika
Hauki 500 g 47cm 27p Heitto Uusikaupunki,
Sirppujoki
Hauki 800 g05.09.2010
15:40
TihtiPoika
Hauki 800 g 47cm 43p Heitto Uusikaupunki,
Sirppujoki
Hauki 500 g10.08.2010
13:10
TihtiPoika
Hauki 500 g 40cm 27p Heitto Uusikaupunki,
Sirppujoki
Ahven 500 g10.08.2010
13:05
TihtiPoika
Ahven 500 g - 174p Heitto
Kuha 1,40 kg05.07.2010
15:25
TihtiPoika
Kuha
(2 kpl)
1,40 kg
ka. 704 g
50cm - Vetouistelu Uusikaupunki,
Itämeri,
Saaristo
Kuha 502 g05.07.2010
01:20
TihtiPoika
Kuha 502 g 38cm 37p Vetouistelu Uusikaupunki,
Itämeri,
Saaristo
Hauki 1,00 kg15.06.2010
11:00
TihtiPoika
Hauki 1,00 kg 70cm 53p Heitto
Hauki 300 g15.06.2010
09:35
TihtiPoika
Hauki 300 g 40cm 16p Heitto
Hauki 250 g11.06.2010
17:00
TihtiPoika
Hauki 250 g 30cm 13p Heitto
Hauki 300 g11.06.2010
16:40
TihtiPoika
Hauki 300 g - 16p Heitto
Hauki 800 g08.06.2010
18:45
TihtiPoika
Hauki 800 g 47cm 43p Heitto Uusikaupunki,
Itämeri,
Saaristo
Hauki 3,50 kg03.06.2010
18:10
TihtiPoika
Hauki 3,50 kg 90cm 186p Heitto