Hauki 2,50 kg16.08.2009
13:20
fisuman
Hauki 2,50 kg 63cm 133p Heitto
Säyne 1,30 kg28.05.2009
16:35
fisuman
Säyne 1,30 kg - 334p Katiska- ja rysä
Hauki 2,00 kg11.10.2008
13:30
fisuman
Hauki 2,00 kg 75cm 106p Vetouistelu