Hauki 5,79 kg10.05.2015
22:30
j0ltt3ri
Hauki 5,79 kg 92cm 308p Koukku Ylikiiminki,
juopulinjärvi
Hauki 4 g14.08.2014
20:05
j0ltt3ri
Hauki 4 g 6cm - Muu muoto Ylikiiminki,
juopulinjärvi
Harjus 200 g10.07.2014
00:05
j0ltt3ri
Harjus 200 g 27cm 81p Perho Piilotettu
Ahven 8 g06.07.2014
00:30
j0ltt3ri
Ahven 8 g 9cm 3p Perho Suomussalmi,
Näljänkäjärvi
Hauki 750 g24.06.2014
11:50
j0ltt3ri
Hauki 750 g - 40p Koukku Ylikiiminki,
juopulinjärvi
Ahven 360 g23.06.2014
18:40
j0ltt3ri
Ahven 360 g 30cm 125p Koukku Ylikiiminki,
juopulinjärvi
Kirjolohi 1,44 kg07.06.2014
14:15
j0ltt3ri
Kirjolohi 1,44 kg - 149p Katiska- ja rysä Ylikiiminki,
juopulinjärvi
Hauki 1,51 kg27.05.2014
15:45
j0ltt3ri
Hauki 1,51 kg - 80p Heitto Ylikiiminki,
juopulinjärvi
Hauki 310 g18.06.2013
13:35
j0ltt3ri
Hauki 310 g - 16p Heitto Ylikiiminki,
Pieni Uumajärvi
Särki 430 g12.06.2012
21:15
j0ltt3ri
Särki 430 g 29cm 347p Mato-onginta Ylikiiminki,
Kiiminkijoki
Hauki 1,10 kg07.06.2012
15:40
j0ltt3ri
Hauki 1,10 kg 54cm 59p Heitto Ylikiiminki,
juopulinjärvi
Hauki 848 g25.05.2012
00:00
j0ltt3ri
Hauki 848 g 50cm 45p Heitto Ylikiiminki,
juopulinjärvi
Taimen 800 g13.07.2011
21:45
j0ltt3ri
Taimen 800 g - 79p Heitto Rovaniemi,
Ounasjoki