Hauki 13,00 kg30.08.2009
21:00
karhu75
Hauki 13,00 kg 115cm 691p Vetouistelu Kuusamo,
Kuusamojärvi
Järvilohi 1,30 kg30.08.2009
09:00
karhu75
Järvilohi 1,30 kg 40cm 105p Vetouistelu Kuusamo,
Kuusamojärvi
Järvilohi 3,50 kg29.08.2009
20:30
karhu75
Järvilohi 3,50 kg 60cm 282p Vetouistelu Kuusamo,
Kuusamojärvi
Ahven 600 g22.08.2009
22:00
karhu75
Ahven 600 g 34cm 209p Vetouistelu Kuusamo,
Kuusamojärvi
Säyne 1,50 kg16.07.2009
23:00
karhu75
Säyne 1,50 kg 45cm 386p Vetouistelu Kuusamo,
Kuusamojärvi
Järvilohi 1,10 kg12.07.2009
18:00
karhu75
Järvilohi 1,10 kg 50cm 89p Vetouistelu Kuusamo,
Kuusamojärvi
Hauki 50,00 kg10.07.2009
22:00
karhu75
Hauki
(19 kpl)
50,00 kg
ka. 2,63 kg
- - Vetouistelu Kuusamo,
Kuusamojärvi
Järvilohi 2,00 kg01.07.2009
23:00
karhu75
Järvilohi 2,00 kg 52cm 161p Vetouistelu Kuusamo,
Kuusamojärvi
Hauki 12,00 kg12.06.2008
12:00
karhu75
Hauki 12,00 kg 130cm 638p Vetouistelu Kuusamo,
Suininki
Hauki 5,80 kg11.06.2008
10:00
karhu75
Hauki 5,80 kg 87cm 309p Heitto Kuusamo,
Suininki
Taimen 3,80 kg25.08.1998
02:00
karhu75
Taimen 3,80 kg 68cm 374p Perho Kuusamo,
Kuusinkijoki,
Yläosa