Hauki 2,00 kg07.11.2013
14:00
prutkutin76
Hauki 2,00 kg - 106p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 2,20 kg03.11.2013
15:00
prutkutin76
Hauki 2,20 kg - 117p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 1,50 kg03.11.2013
15:00
prutkutin76
Hauki 1,50 kg - 80p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 4,00 kg30.09.2013
18:30
prutkutin76
Hauki 4,00 kg - 213p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Ahven 250 g19.09.2013
18:00
prutkutin76
Ahven 250 g - 87p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 6,00 kg17.09.2013
18:00
prutkutin76
Hauki 6,00 kg - 319p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 3,60 kg15.09.2013
19:00
prutkutin76
Hauki 3,60 kg - 191p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 1,70 kg11.09.2013
17:00
prutkutin76
Hauki 1,70 kg - 90p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Ahven 100 g27.07.2013
18:00
prutkutin76
Ahven 100 g - 35p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Ahven 100 g25.07.2013
18:00
prutkutin76
Ahven 100 g - 35p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 1,20 kg13.07.2013
16:00
prutkutin76
Hauki 1,20 kg - 64p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 1,50 kg04.07.2013
19:00
prutkutin76
Hauki 1,50 kg - 80p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 500 g03.07.2013
20:00
prutkutin76
Hauki 500 g - 27p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Ahven 200 g18.06.2013
19:00
prutkutin76
Ahven 200 g - 70p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 2,00 kg06.06.2013
20:50
prutkutin76
Hauki 2,00 kg - 106p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 6,20 kg30.05.2013
19:00
prutkutin76
Hauki 6,20 kg - 330p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 5,20 kg12.05.2013
18:00
prutkutin76
Hauki 5,20 kg - 277p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 3,60 kg01.05.2013
17:00
prutkutin76
Hauki 3,60 kg - 191p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Siika 1,00 kg22.04.2013
16:00
prutkutin76
Siika 1,00 kg - 141p Ootto-onginta Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 8,50 kg22.09.2012
16:00
prutkutin76
Hauki 8,50 kg - 452p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Sorva 50 g08.09.2012
20:00
prutkutin76
Sorva 50 g - 40p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 4,20 kg18.06.2012
20:00
prutkutin76
Hauki 4,20 kg - 223p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 4,50 kg20.05.2012
20:00
prutkutin76
Hauki 4,50 kg - 239p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Ahven 250 g13.11.2011
15:00
prutkutin76
Ahven 250 g - 87p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Ahven 250 g26.10.2011
17:00
prutkutin76
Ahven 250 g - 87p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 7,50 kg29.09.2011
20:00
prutkutin76
Hauki 7,50 kg - 399p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo
Hauki 3,60 kg18.08.2011
19:00
prutkutin76
Hauki 3,60 kg - 191p Heitto Espoo,
Espoonlahti,
Suvisaaristo