Siika 1,52 kg22.05.2009
14:30
tsoka
Siika 1,52 kg - 215p Mato-onginta
Toutain 3,64 kg09.05.2009
19:00
tsoka
Toutain 3,64 kg - 441p Heitto Nokia,
Siuronkoski
Hauki 3,70 kg04.11.2008
10:30
tsoka
Hauki 3,70 kg - 197p Heitto
Taimen 18,00 kg23.12.2007
19:00
tsoka
Taimen
(10 kpl)
18,00 kg
ka. 1,80 kg
- - Heitto Velkua,
Itämeri,
Velkua
Hauki 4,60 kg04.11.2007
13:00
tsoka
Hauki 4,60 kg - 245p Heitto
Hauki 6,10 kg06.10.2007
19:00
tsoka
Hauki 6,10 kg - 324p Heitto Särkisalo,
Itämeri
Hauki 4,10 kg06.10.2007
18:20
tsoka
Hauki 4,10 kg - 218p Heitto Särkisalo,
Itämeri
Hauki 3,50 kg06.10.2007
18:00
tsoka
Hauki 3,50 kg - 186p Heitto Särkisalo,
Itämeri
Hauki 4,50 kg06.10.2007
11:15
tsoka
Hauki 4,50 kg - 239p Heitto Särkisalo,
Itämeri