Taimen 6,00 kg31.08.2011
15:00
-JoN-
Taimen 6,00 kg 79cm 591p Perho Piilotettu
Harjus 1,00 kg20.07.2011
02:30
-JoN-
Harjus 1,00 kg 49cm 405p Perho Kiiruna,
Tunturi
Taimen 1,50 kg17.07.2011
02:05
-JoN-
Taimen 1,50 kg 49cm 148p Perho Kiiruna,
Tunturi
Kirjolohi 1,50 kg18.05.2011
21:00
-JoN-
Kirjolohi 1,50 kg 48cm 155p Perho Most Na Soci,
Idricja
Kirjolohi 1,50 kg17.05.2011
16:00
-JoN-
Kirjolohi 1,50 kg 49cm 155p Perho Most Na Soci,
Trebuscica
Muu kalalaji 1,50 kg15.05.2011
19:30
-JoN-
Muu kalalaji 1,50 kg 47cm - Perho Most Na Soci,
Idricja
Kirjolohi 1,00 kg15.05.2011
13:00
-JoN-
Kirjolohi 1,00 kg 42cm 104p Perho Most Na Soci,
Baca
Kirjolohi 1,00 kg08.10.2010
19:00
-JoN-
Kirjolohi 1,00 kg - 104p Perho
Harjus 1,50 kg10.08.2010
00:45
-JoN-
Harjus 1,50 kg 55cm 608p Perho Piilotettu
Harjus 500 g08.08.2010
16:45
-JoN-
Harjus 500 g 40cm 202p Perho Piilotettu
Harjus 900 g18.07.2010
18:00
-JoN-
Harjus 900 g 44cm 364p Perho
Harjus 800 g16.07.2010
10:00
-JoN-
Harjus 800 g 47cm 324p Perho Utsjoki,
Tenojoki
Siika 1,00 kg13.07.2010
22:10
-JoN-
Siika 1,00 kg 44cm 141p Perho Kautokeino,
Pikefossen
Kirjolohi 500 g20.06.2010
18:50
-JoN-
Kirjolohi 500 g 47cm 52p Perho Nurmijärvi,
Vantaanjoki,
Nukarinkoski
Hauki 8,00 kg19.06.2010
14:45
-JoN-
Hauki 8,00 kg 102cm 426p Perho
Hauki 6,00 kg12.06.2010
13:00
-JoN-
Hauki 6,00 kg 92cm 319p Perho
Kirjolohi 1,50 kg13.05.2010
14:00
-JoN-
Kirjolohi 1,50 kg 48cm 155p Perho Piilotettu
Taimen 1,00 kg12.05.2010
19:00
-JoN-
Taimen 1,00 kg 46cm 99p Perho Piilotettu
Kirjolohi 1,00 kg12.05.2010
16:00
-JoN-
Kirjolohi 1,00 kg 42cm 104p Perho Piilotettu
Kirjolohi 1,00 kg11.05.2010
10:00
-JoN-
Kirjolohi 1,00 kg 45cm 104p Perho Piilotettu
Kirjolohi 1,00 kg11.05.2010
10:00
-JoN-
Kirjolohi 1,00 kg 42cm 104p Perho Piilotettu
Kirjolohi 700 g10.05.2010
15:00
-JoN-
Kirjolohi 700 g 40cm 72p Perho Piilotettu
Hauki 1,10 kg25.10.2009
13:00
-JoN-
Hauki 1,10 kg - 59p Perho
Hauki 800 g18.10.2009
12:00
-JoN-
Hauki 800 g - 43p Perho Kustavi,
Itämeri
Kirjolohi 3,00 kg20.09.2009
11:00
-JoN-
Kirjolohi 3,00 kg - 311p Perho